Arbeidsvarsling

Hva er arbeidsvarsling? Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for traffikantene. Det er handler også om å muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet. For å oppnå dette er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid…

Håndbøker

Her er en liste med håndbøker vi bruker flittig. Alle disse er tilgjengelig hos Statens Vegvesen

Helse, miljø og sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger…