Ledige stillinger

Veiskiltkonsulenten AS er i sterk vekst og vi trenger derfor flere konsulenter innen trafikkplanlegging og teknisk tegning. Vil du være med på laget? Veiskiltkonsulenten AS har gjennom de siste årene hatt en betydelig vekst i en bransje med svært høy aktivitet. Vi leverer konsulenttjenester innenfor samferdselssektoren i bygg og anleggsbransjen.…

Nye krav fra Statens vegvesen

Statens Vegvesen har nå nye krav til innsending av arbeidsvarslingsplan som gjelder fylkesvei, riksvei og europavei. I tillegg til skisse over arbeidsområdet, skal det nå sendes inn en ekstra skisse som viser arbeidsområde etter arbeidstid. Dette gjelder de planene der det er gjenstående utstyr/sikring o.l i arbeidsområdet etter arbeidsdagens slutt.…

Nye krav til CO2 beregning i bygg og anleggsbransjen

Statens vegvesen sin målsetting om å redusere klimagassutslippene med 50% i forbindelse med drift- og anleggsvirksomhet langs veg, innebærer at driftsentreprenører nå må begynne å rette søkelyset på miljøpåvirkninger og -tiltak for å opprettholde konkurranseevnen. Ved bygging av et nytt veianlegg kommer ca en tredjedel av klimagassutslippene fra drift av…

Arbeidsvarsling

Hva er arbeidsvarsling? Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for traffikantene. Det er handler også om å muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet. For å oppnå dette er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid…

Håndbøker

Her er en liste med håndbøker vi bruker flittig. Alle disse er tilgjengelig hos Statens Vegvesen

Helse, miljø og sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger…