Sted logikk

Registrer deg | Mistet passordet ditt?

 

- Trafikkplanlegging
- KS/HMS
- Arbeidsvarsling
- Gravesøknader
- Permanent skilting
- Avkjørsler
Kurs: Arbeidsvarsling 1, 2 og 3
Kurs: Varme arbeider
kurs: Førstehjelp

Velkommen til Veiskiltkonsulenten AS

Veiskiltkonsulenten utarbeider skiltplaner for alle typer arbeider på og langs offentlig veg. KS/HMS, Kurs, arbeidsvarsling 1, 2 og 3, Varme arbeider, Første hjelpskurs vi utfører også disse over hele landet.

Vi leverer App løsning fra Triona for loggbokføring. La stedsansvarlig bruke Appen for plassering av skilt og loggbok blir ført i sanntid. Ta kontakt for info !

Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende priser, produkter og tjenester!

Vi vil gjøre dere oppmerksome på at i tillegg til vår behandlingstid så har saksbehandler hos Vegvesenet og Kommune normalt inntil 3 dagers behandlingstid , men dette kan variere litt fra og til, noen ganger tar det veldig lang tid .