Håndbøker

Her er en liste med håndbøker vi bruker flittig.

Alle disse er tilgjengelig hos Statens Vegvesen

 • Trafikkskilt

  N300 Trafikkskilt

  Håndbok N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften.

  Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype. Bestemmelsene skal følges av alle skiltmyndigheter, også kommunene og politiet.

  Håndbok N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften.

  Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype. Bestemmelsene skal følges av alle skiltmyndigheter, også kommunene og politiet.

  Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene.  God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av vegtrafikken. For å kunne fylle sin rolle, må trafikkskiltingen være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet.

 • Rekkverk og vegens sideområder

  N101 Rekkverk og vegens sideområder

  Håndbok N101 inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetning av rekkverk. Håndboka omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overgang mellom disse.  Retningslinjer og forskrifter er harmonisert med felles europeiske standard for testing og godkjenning av rekkverk – NS EN 1317.

  Håndbok N101 skal benyttes i alle typer veg- og gateprosjekter, både nyanlegg og ombygninger. Den bør følges ved større utbedringer av eksisterende veg, mens den er kun veiledende ved mindre utbedringer av eksisterende veg.

  Som supplement til denne håndboka er det utarbeidet veiledninger som beskriver standard vegrekkverk V160 og brurekkverk V161.

 • Arbeid på og ved Vei

  N301 – Arbeid på og ved veg

  Håndbok N301 supplerer håndbøkene N300, N302 og N303 med spesielle normalbestemmelser for utstyr benyttet i forbindelse med varsling av arbeid på og ved veg.

  I tillegg inneholder den retningslinjer for bruk av sikringsutstyr og veiledning om planlegging og utførelse av arbeidsvarsling. Boka inneholder også krav til kursing av personell som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg, samt flere eksempler på mulig utforming av varsling og sikring ved ulike typer arbeid på veg.