Veiskiltkonsulenten ble startet opp som et enkeltpersonsforetak i 2005 og baserte seg da på utarbeidelse av arbeidsplaner for firmaer i Vest-Agder. Etter mange gode tilbakemeldinger fra både kunder og Statens Vegvesen ble Veiskiltkonsulenten AS opprettet i 2009. Vi utarbeider gravesøknader og arbeidsvarslingsplaner for kunder til kommuner og fylker i hele Norge.

Vi jobber i dag tett med Statens vegvesen og Kommuner over hele Norge, sammen med vegmyndighetene planlegger vi nå en bedre og sikrere arbeidsplass for arbeid ved og på alle Norges veier.
Skal du jobbe på Europavei, Riksvei, Fylkesvei, Kommunalvei eller privatvei, så kan vi hjelpe med både arbeidsplaner og gravesøknader!

Veiskiltkonsulenten AS utfører all trafikkplanlegging for entreprenører som har fått tildelt Statens Vegvesens Elektro- og Funksjons- kontrakter. Vi utarbeider de generelle årlige skiltplanene samt spesielle skiltplaner for alt tilleggsarbeid. Vi utfører også trafikkplanleggingen for asfalt-, el-, tele-, fiber-, små- og store- utbygnings kontrakter med både generelle- og spesielle- skiltplaner.

Vi har nå blitt en del av Ramudden familien!

Ramudden er en rådgivnings- og utleiebedrift som tilbyr trafikksikkerhetsmateriell og områdesikring på byggeplasser.

Ramuddens utleieprodukter er i dag tilgjengelige på i depoer rundt i Norge. Vi har også mange depoer i Sverige, Finland, Estland med flere. Ramuddens forretningsidé er å forsyne markedet med varer og tjenester som er knyttet til arbeid på og langs veiene.

Les mer på Ramudden.no


Veiskiltkonsulenten AS
Org nr 994 658 514

Adresse:
Rødbergsveien 123
4520 Lindesnes

Telefon:
38 26 00 80
Ansatte

Mail kurs
kurs@vskonsulenten.no

Mail bestilling
Post@vskonsulenten.no

Mail faktura
faktura@vskonsulenten.no