Har du lyst på spennende utfordringer innen trafikksikkerhet?

Trafikkmedarbeider – Trafikkdirigent

Fra nyttår blir BM Skilt AS en del av Ramudden Kristiansand og i den forbindelse så har vi behov for flere medarbeidere snarest mulig, da vi har stor pågang med oppdrag fra våre kunder. 

Ramudden har gjennom de siste årene hatt en betydelig vekst i en bransje med svært stor aktivitet. Vi leverer tjenester innenfor bygg-, samferdsel- og baneprosjekter med alt fra offentlige søknader, rådgivning og utarbeidelse av varslingsplaner, utleie av alt innen sikringsmateriell, samt utsetting og kontroll på dette. Størrelsen på prosjektene kan variere fra små oppdrag til store entrepriser innen infrastrukturutbygging, der alt fra små lokale entreprenører til store nasjonale aktører og byggherrer er blant kundene. Vår kultur og måte å jobbe på er gjennomsyret av det vi kaller Ramudden-ånden. For oss betyr dette at vi har kunden i fokus, setter helse, miljø og sikkerhet til våre ansatte først og vi er best på det vi gjør. 

Om kandidater trafikksikring:

Vi krever at de som søker er ansvarsbevisste, stiller på jobb til avtalt tid og at de har en god holdning til arbeidet og hele tiden tenker på å avvikle trafikken på en sikker og trygg måte. Kandidatene har gjerne relevant erfaring fra bygg – og anlegg, fra logistikk eller vekterbransjen. Alle har rett til en sikker arbeidsplass, og vår oppgave er å få alle trygt hjem.

Arbeidsoppgaver:

Oppgavene spenner fra trafikkdirigering, trafikksikringsprosesser, ledebil ved kolonnekjøring, bufferbil/TMA, forvarslingsvogn, transportoppdrag, operere anleggsmaskiner og utstyr, vedlikeholdsoppgaver, samt ulike kontrolloppgaver i trafikkavviklingen. Større monterings – og serviceoppdrag tilknyttet bygg, anlegg og tunneldrift og oppgaver relatert til veivedlikehold, vintervedlikehold, vakt og beredskap, er også oppgaver våre medarbeidere er engasjert i. Vi utfører også oppdrag i forbindelse med sikring av publikum og utarbeidelse av trafikale løsninger ved større konserter, festivaler og offentlige arrangement.

Våre arbeidskontrakter er gjenstand for gjennomsnittsberegning og det vil være variasjoner i arbeidsmengde med tanke på avtalt stillingsprosent og sesongvariasjoner. Stillingsprosent tilbys mellom 20 – 100 %.

Generelle krav:

  • Våre ansatte skal kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Du har god helse og er punktlig, nøyaktig, engasjert, løsningsorientert og effektiv.
  • Det er nødvendig at du har førerkort klasse B og det er en fordel om du har klasse BE, eller C/C1/CE, samt Arbeid på Veg kurs 1 og kurs 3 for trafikkdirigering.
  • De vi ansetter bør ha bosted i Agder og må også kunne stille direkte på arbeidsstedet i egen bil, dersom dette er mest hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart. Ordinært oppmøtested er bedriftens adresse.
  • Arbeidstiden er variert, og våre ansatte må påregne å jobbe både dag, kveld, natt, i helger og på helligdager.
  • Vi har vår største andel av oppdragene i Agder, men prosjektene kan også medføre arbeid i andre deler av Sør-Norge.

Merk søknaden med: DIR

Vennligst opplyse i søknaden om du er disponibel i dag, eller lengde på oppsigelsestid i nåværende arbeidsforhold. Om du kan starte med en gang så si fra, da vi trenger flere medarbeidere raskest mulig.

Sigve Simonsen
Regionleder
Mail: sigve.simonsen@ramudden.no
Mobil: 954 95 152

Om arbeidsgiveren

Ramudden er et ekspansivt rådgivnings- og utleieselskap som tilbyr helhetsløsninger og materiell for sikring av arbeidsområder innenfor anlegg, bygg, jernbane og industri. Selskapet ble etablert i Sverige i 2005 og er i tillegg etablert i Norge, Finland, Estland og UK. Konsernet omsatte i 2019 for 2,2 milliarder NOK.
Ambisjonene for videre vekst i Norge er store og vi er i ferd med å bli en landsdekkende aktør innen rådgivning, planlegging og sikring av arbeidsområder og ulike kulturarrangement. Våre avdelinger er lokalisert i Bergen, Stavanger, Drammen, Haugesund, Ålesund, Steinkjer, Trondheim, Hamar, Porsgrunn, Kristiansand, Oslo Hvam, Oslo Vinterbro og Lindesnes.