Arbeidsvarsling og loggbok

Vi har nå muligheten til å levere Triona Arbeidsvarsling og Loggbokførings app både Iphone, Android og webløsninger.
Bruk Triona for å forenkle håndtering av arbeidsvarsling og loggbogføring, mens du er på oppdraget.

Triona Arbeidsvarsling og Loggbok er utviklet for å bedre kvaliteten på loggboken som skal leveres ved all arbeidsvarsling. Ved å overføre arbeidet fra papir og blyant med manuell sted-festning til mobil/nettbrett med automatisk tid- og sted-festning, har vi som mål å spare arbeiderene for mest mulig tid og arbeid.

Arbeidsvarsling og Loggbok er delt opp i to separate deler:

 • En webløsning for oppbygging av skiltplaner i app og uttak av loggbøker
 • En app for bruk ute på vegen, med mulighet for å ta ut loggboken der du er, direkte fra appen

Triona Roadwork Assistant er beregnet for alle som jobber med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ute på vegen.

Med TRA er du kvitt den papirbaserte loggboka med manuell sted- og tidfesting! Nå kan alt enkelt registreres direkte på mobilen eller nettbrettet med automatisk sted- og tidfesting, og loggboka kan automatisk sendes til rette vedkommende.

Systemet består av en web-del for kontorbruk og en app for bruk ute på vegen. Webdelen brukes til å administrere systemet, dvs. sette opp brukere, importere planer, komplettere utstyrslisten, sende ferdige loggbøker etc. I web-delen er det bla. en egen importmodul for arbeidsvarslingsplaner godkjent i ulike systemer.

Appen brukes ute på vegen til å tid- og stedfeste når utstyr settes opp og tas ned. Både planen og loggboka er tilgjengelig til enhver tid også ute i appen.

Når appen brukes ute på vegen oppdateres loggboka kontinuerlig på server, slik at man fra kontoret til enhver tid har oversikt over status og loggbokinnhold. I sanntid kan man se når første skilt blir satt opp og når siste skilt blir tatt ned. Dermed vet man når en jobb påstartes, og når jobben er avsluttet.

Med appen kan man ta bilder som knyttes til loggboka. Bildene stemples med bla. Vegreferanse og sendes over til serveren. Billedmodulen tilfredsstiller kravene satt av Statens vegvesen i driftskontraktene.

Man kan også se hvor langt f.eks. en asfaltering er kommet, eller hvordan skilt er satt opp i forbindelse med trafikkulykker etc.

Loggbok-appen kan kjøres på alle Android og iOS mobiltelefoner og nettbrett, og installeres fra Google Play eller App store.

Triona Vegviseren

Triona Vegviseren er beregnet for alle som jobber ute på vegen. Vegviseren viser
deg fortløpende posisjon i form av vegreferanse, vegnavn og koordinater, samt at
den lar deg ta bilder som stemples med posisjon i form av koordinater, vegnavn og
vegreferanse.

Med Vegviseren får du:
 • Kontinuerlig vising av vegnavn og vegreferanse
 • Navigere til bestemte steder i vegnettet – ut fra inngitt vegreferanse
 • Alltid oppdatert og komplett vegnett fra NVDB
 • Bildene stemples med vegreferanse, vegnavn, nøyaktighet, tidspunkt og koordinater
 • Bildene deles enkelt via MMS, epost eller andre kanaler 
 • Bildene kan presenteres i kart
 • Vegreferanser kan lagres, deles og presenteres i kart
 • Kjører på Android og iOS, både mobil og nettbrett
 • Vegviseren installeres fra Google Play eller Appstore og du har automatisk to ukers prøvelisen

Disse appene kan bestilles på vårt søknadskjema.