Formål

Vi beskytter din integritet. Du skal kunne føle deg trygg når du betror oss din personlige informasjon. Derfor har vi etablert denne policyen. Det er basert på gjeldende lovgivning om databeskyttelse og tydeliggjør hvordan vi jobber for å beskytte dine rettigheter og ditt personvern.
Formålet med denne policyen er å gi deg beskjed om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan få tilgang til dem og under hvilke betingelser, og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Bakgrunn

Vi behandler dine personopplysninger først og fremst for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å overholde lover og avtaler. Utgangspunktet vårt er ikke å behandle mer personlig informasjon enn det som er nødvendig for formålet den ble samlet inn for, og vi bestreber alltid å bruke den minst personvernfølsomme informasjonen.
Vi trenger også din personlige informasjon for å gi deg god service, for eksempel når det gjelder markedsføring, oppfølging og informasjon. Vi kan også trenge din personlige informasjon for å utføre kunde- og markedsanalyser.
Du har rett til å motsette oss å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål

Retningslinjer

Hvilken personlig informasjon behandler vi? Vi behandler bare personopplysninger når vi har juridiske grunner. Her er noen eksempler på personopplysningene vi behandler:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post adresse
 • Telefon
 • Stilling
 • Brukernavn
 • Informasjon som du registrerte selv og oppgir frivillig
 • Innhold som du publiserer selv, såkalt brukergenerert innhold


Samtykke

Om nødvendig får vi ditt samtykke før vi begynner å behandle dine personlige opplysninger. Du kan trekke tilbake ditt samtykke. Vi behandler ikke da lenger disse personopplysningene.

Eksempler på hvordan vi samler inn informasjonen din

 • Informasjon du gir oss direkte
 • Informasjon registrerer når du besøker nettstedet vårt
 • Informasjon vi mottar fra offentlige register
 • Informasjon vi får når du ansetter en av våre ansatte
 • Informasjon vi får når du melder deg på kursene eller seminarene våre
 • Informasjon vi får når du registrerer deg for nyhetsbrev og annen utsendelse
 • Informasjon vi får når vi svarer på undersøkelser
 • Informasjon vi mottar når du kontakter oss, søker om ansettelse hos oss, besøker oss eller på annen måte kontakter oss

Informasjon vi gir deg

Når vi samler inn dine personopplysninger, vil vi informere deg om hvordan vi har innhentet personopplysningene, hva vi vil bruke dem til, hvilke rettigheter du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen og hvordan du kan bruke dem

Dine personopplysninger behandles på en sikker måte

Vi utarbeider rutiner og prosedyrer for å sikre at dine personlige data blir håndtert på en sikker måte. Utgangspunktet er at bare ansatte og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre oppgavene sine, skal ha tilgang til dem.

Når det gjelder sensitive personopplysninger, har vi satt opp spesielle tilgangskontroller, som betyr et høyere beskyttelsesnivå for dine personopplysninger.

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med din integritet i fokus og i veldig høy grad beskytter mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for ditt personvern.

Når utgir vi din personlige informasjon?

Utgangspunktet vårt er ikke å utgi dine personopplysninger til tredjepart med mindre du har samtykket til det, eller hvis det ikke er nødvendig å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov, for eksempel overfor forskjellige myndigheter. I tilfeller hvor vi avslører personopplysninger til tredjepart, oppretter vi konfidensialitetsavtaler og sikrer at personopplysninger behandles på en tilfredsstillende måte.
Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som uttrykkelig er angitt i denne policyen.

Ansvar

Veiskiltkonsulenten AS er ansvarlig for personopplysninger, noe som betyr at vi er ansvarlige for hvordan dine personopplysninger blir behandlet og at dine rettigheter blir brukt.

Retting og åpenhet

Rammeverket har som mål å sikre at all informasjonen vi behandler er nøyaktig. Dette gjelder selvfølgelig også personopplysningene vi samler inn. I tilfelle informasjon som viser seg uriktig, utføres korrigering uten forsinkelse. Du har selvfølgelig rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Hvis du ønsker å få tilgang til denne informasjonen eller har andre spørsmål angående vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss.

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål angående denne personvernpolitikken eller føler at vi på noen måte har mislyktes i vår håndtering av din personlige informasjon, kan du kontakte oss. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet.