Nye krav fra Statens vegvesen

Statens Vegvesen har nå nye krav til innsending av arbeidsvarslingsplan som gjelder fylkesvei, riksvei og europavei.

I tillegg til skisse over arbeidsområdet, skal det nå sendes inn en ekstra skisse som viser arbeidsområde etter arbeidstid. Dette gjelder de planene der det er gjenstående utstyr/sikring o.l i arbeidsområdet etter arbeidsdagens slutt. Dette skal også spesifiseres i søknadsteksten.

Dette har tilbakevirkende kraft slik at søknader som skal fornyes også må ha den ekstra skissen vedlagt.