Helse, miljø og sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker og så videre. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Eksempler på ulykker:

 • Sovnet på veg hjem etter nattarbeid på veganlegg
  Passasjer døde i møteulykke med lastebil
 • Sovnet etter «full dags jobb» og etterpå 40 mil kjøring (15 timer)
  Fører døde i møteulykke med vogntog – Vogntoget tok fyr, stanset jernbanetrafikken
 • Stress, leveranser med små tidsmarginer av byggemateriell
  Fører døde grunnet for høy fart i sving og påfølgende velt
 • Sikring av last i varebil
  Fører døde i møteulykke grunnet at lasten deformerte skilleveggen
 • Ikke brukt bilbelte i varebil
  Fører kolliderte med træ og døde grunnet «aorta»avrivning
 • Osv. Eksemplene er mange!

Vær med å bidra – hjelp oss til å bli bedre – ha fokus på de rette og gode HMS-tiltakene.

«Det skal være enkelt å gjøre riktig og vanskelig å gjøre feil!»

Hvor mange av dere har siste måneden brukt mobil ulovlig i bil?

Vi må bli flinkere!

Legg forholdene til rette i din bedrift, så ikke du og dine medarbeiderne tvinges til å gjøre feil


Artikler og nyheter om HMS