Helse, miljø og sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker og så videre. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Eksempler på ulykker:

 • Sovnet på veg hjem etter nattarbeid på veganlegg
  Passasjer døde i møteulykke med lastebil
 • Sovnet etter «full dags jobb» og etterpå 40 mil kjøring (15 timer)
  Fører døde i møteulykke med vogntog – Vogntoget tok fyr, stanset jernbanetrafikken
 • Stress, leveranser med små tidsmarginer av byggemateriell
  Fører døde grunnet for høy fart i sving og påfølgende velt
 • Sikring av last i varebil
  Fører døde i møteulykke grunnet at lasten deformerte skilleveggen
 • Ikke brukt bilbelte i varebil
  Fører kolliderte med træ og døde grunnet «aorta»avrivning
 • Osv. Eksemplene er mange!

Vær med å bidra – hjelp oss til å bli bedre – ha fokus på de rette og gode HMS-tiltakene.

«Det skal være enkelt å gjøre riktig og vanskelig å gjøre feil!»

Hvor mange av dere har siste måneden brukt mobil ulovlig i bil?

Vi må bli flinkere!

Legg forholdene til rette i din bedrift, så ikke du og dine medarbeiderne tvinges til å gjøre feil


Artikler og nyheter om HMS

 • Lover og regler
  § 11. Rygging og vending 1. Den som rygger eller vender har vikeplikt for annen trafikant Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på at fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade. 2.…
 • Sikker kjøring og sikre forhold
  Hva må vi tenke på? Når vi er ute og kjører, er det mye som skjer og mange ting å huske på.En god rutine når en setter seg i bilen er viktig å ha for å unngå ulykker. Klargjør hodet, omstill deg til at du skal ut å bevege deg…
 • Lærlinger skades og dør på vei til jobb
  Hvert år utsettes 150 unge lærlinger for ulykker i trafikken. Mange av hendelsene skjer i forbindelse med jobb. Nå tar bygg- og anleggsbransjen grep, for å forebygge skadene. Fire av ti dødsulykker involverer bilførere som kjører til eller fra jobb, eller er ute på veiene i arbeidstiden. Av disse er…