Arbeidsvarsling

Hva er arbeidsvarsling?

Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for traffikantene.

Det er handler også om å muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

For å oppnå dette er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig.

For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tyddelig, konsekvent og enhetlig.


Informasjon fra Statens vegvesen.

Arbeidsvarsling i Agder, Telemark, Vestfold og Rogaland vil ha svært lav bemanning uke 29-30 og 31 grunnet ferieavvikling

Det vil ikke bli behandlet arbeidsvarslingsplaner bortsett fra ved eventuelle kriser.

Planer som krever behandling før sommeren bes sendes inn innen uke 26, grunnet behandlingstid. Dette avhenger da at planene er utfylt riktig i forhold til N301, og alt av vedlegg er vedlagt hvis dette trengs.

Vi vil også benytte sjansen til å ønske alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer.

– Skiltmyndighetene


Nyheter
 • Kristiansand: Ombygging og omkjøring på E18 ved Haumyrheia
  Statens vegvesen skal rehabilitere E18 Haumyrheitunnelen i perioden mai 2020 til mars 2021. Begge kjørefeltene på E18 i retning Kristiansand sentrum må av den grunn legges midlertidig om via Sømsveien (gamle E18) i perioden tunnelarbeidene pågår.
 • E39 Mandal øst – Mandal by
  Sikrere og raskere Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime. Strekningen er en del av prosjektet ny E39 fra Kristiansand til Ålgård, som gir kortere reisetid og binder regionens bo- og arbeidsmarked tettere…
 • E39 Kristiansand vest – Mandal øst
  Nye Veier bygger ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny, direkte adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde. Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet via vår samarbeidspartner BMSkilt AS. Utbyggingen starter i området…
 • E18 OPS-prosjekt Grimstad-Kristiansand
  Ny E 18 mellom Kristiansand og Grimstad har redusert antall ulykker med 90 prosent og kuttet reisetiden med 15 minutter. Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet. NORGES STØRSTE VEIPROSJEKT E 18 Kristiansand-Grimstad åpnet i august 2009. Den 38 kilometer lange firefelts motorveien, med blant annet 61 broer, 16 tunneler og…
 • E18 Varoddbrua
  Prosjekt E18 Varoddbrua ligger i Kristiansand kommune. Ny bru skal krysse over Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på vestsiden av fjorden. På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny…