E39 Mandal øst – Mandal by

Sikrere og raskere Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime. Strekningen er en del av prosjektet ny E39 fra Kristiansand til Ålgård, som gir kortere reisetid og binder regionens bo- og arbeidsmarked tettere…

E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier bygger ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny, direkte adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde. Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet via vår samarbeidspartner BMSkilt AS. Utbyggingen starter i området…

E18 OPS-prosjekt Grimstad-Kristiansand

Ny E 18 mellom Kristiansand og Grimstad har redusert antall ulykker med 90 prosent og kuttet reisetiden med 15 minutter. Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet. NORGES STØRSTE VEIPROSJEKT E 18 Kristiansand-Grimstad åpnet i august 2009. Den 38 kilometer lange firefelts motorveien, med blant annet 61 broer, 16 tunneler og…

E18 Varoddbrua

Prosjekt E18 Varoddbrua ligger i Kristiansand kommune. Ny bru skal krysse over Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på vestsiden av fjorden. På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny…

Tour des fjords 2018

Sykkelrittet, en folkefest!Det er flott og moro å se på, men det har sin effekt på veitrafikken. I 2018 fikk vi i Veiskiltkonsulenten oppgaven å holde trafikken i gang under Tour des fjords 2018 #Stage1 Her er noen filmer fra Grimstad kommune: