Vil du jobbe i et av Norges største fagmiljø innen trafikkavvikling?

Hos Veiskiltkonsulenten setter vi sikkerheten høyt

Hos oss planlegger, og sikrer vi Norges fremtidige samferdselsprosjekt. Vi er blant Norges ledene konsulentselskap på dette feltet, og trenger deg med på laget.

Din kompetanse. Sammen utformer vi en sikker arbeidsplass.

Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Vi samarbeider mye i team, men du må også kunne jobbe selvstendig. Vi deler av vår kunnskap med hverandre og kunder, og skaper gode relasjoner og verdifulle løsninger for samfunnet. Hos oss vil du bidra med din ekspertise, samt lære av våre mest erfarne kolleger på mange ulike fagområder.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være en relasjonsbygger som kan samarbeide på tvers av avdelinger, med gode evner til å kommunisere. Du er faglig nysgjerrig, og trives med ansvar. Det er ønskelig med:

  • Bachelor, gjerne en master i ingeniørfag eller lignende.
  • Du kjenner godt til hva som skjer på en byggeplass og de mekanismer og prosessene som preger hverdagen der.
  • Noen års erfaring er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Sentralt for oss er at du ser hensikten, viktigheten og kompleksiteten i den jobben vi er satt til å gjøre. Slik at alle kan komme trygt hjem fra jobb, hver dag! Vi er overbevist om at dette kan kombineres med glimt i øyet, moro på jobb og et fantastisk arbeidsmiljø!

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og selvstendig stilling i et solid selskap med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Veiskiltkonsulenten AS er eid av Ramudden-konsernet, som er et av landets ledende rådgivingsselskap innen arbeidsplass sikkerhet. Hos oss har du en stor mulighet til å gjøre en forskjell!

For ytterlige informasjon om stillingen kan du kontakte:

Gunnar Lande på 48018497 / gunnar@vskonsulenten.no

Veiskiltkonsulenten som arbeidsplass

Veiskiltkonsulenten AS har gjennom de siste årene hatt en betydelig vekst i en bransje med svært høy aktivitet. Vi leverer konsulenttjenester innenfor samferdselssektoren i bygg og anleggsbransjen. Vi utarbeider arbeidsvarslingsplaner, faseplaner tilknyttet disse, alle typer offentlige søknadsprosesser i forbindelse med arbeid på og ved veg, rådgivning relatert til prosesser og plan for gjennomføring. Vi sørger for at du får sikkerhetsutstyret når og der du trenger det.

Våre kunder varierer i størrelse. De omfatter både statlige byggherrer og entreprenører som driver prosjekter i Norge. Kundeporteføljen er både nasjonale og internasjonale aktører. Ved avdelingen har vi et bredt kompetansemiljø, men trenger nå flere dyktige medarbeidere for å ivareta en stadig økende oppdragsmengde på de store veiprosjektene rundt i Norges land.

Søknadsfrist snarest.