Prosjekt Vestre Strandgate

Kristiansand kommune skal skifte ut og oppdimensjonere vann- og avløpsrør fra havna, like sør for bygget hvor Tolletaten holder til, og opp til Vestre Strandgate. Deretter videre opp Vestre Strandgate helt fram til Tordenskjolds gate.

Kort om prosjekt Vestre Strandgate

Prosjektleder Jørund Haugland gir oss følgende stikkord om prosjektet:

  • Avløpsrørene må skiftes på grunn av alder og tilstand
  • De nye rørene blir større enn de gamle, dette for å kunne håndtere de økte nedbørsmengdene som vil komme som følge av klimaendringene.
  • Vannrørene skiftes også på grunn av alder og tilstand.
  • De nye rørene blir større enn de gamle. Dette for å sikre en god vannforsyning i en by som er i vekst og dermed vil ha et økende behov for vann.
  • På det dypeste graver vi oss 5,5 meter under bakken.
  • Rørene vi legger har en diameter på 1,4  meter og veier 5 tonn per rør.
  • Levetiden for rørene er minst 100 år, og det er god oppfølging på kvalitet og utførelse for å få til dette.
  • Vi har samkjørt med AKT for å finne en god løsning for busstrafikken.
  • Vi har sendt forespørsel til alle som eier infrastruktur i Kristiansand om de ønsker samarbeid ved at vi legger rør for de. Dette for å sikre at når det først graves, så skal ikke gaten graves på mange år etterpå.