E39 Mandal øst – Mandal by

Sikrere og raskere

Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime. Strekningen er en del av prosjektet ny E39 fra Kristiansand til Ålgård, som gir kortere reisetid og binder regionens bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Planlagt fartsgrense på ny E39 er 110 km/t. Viktigst for utbyggingen er likevel trafikksikkerhet. Trafikantene skal ferdes trygt på våre veier.

Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet

Med kortere reisetid og lavere reisekostnader øker nytten for trafikkantene.

Nye Veier har engasjert Hæhre Entreprenør AS til å planlegge og bygge veien. Hæhre har med seg partnerene Rambøll, Sweco, TT Anlegg og Traftec i arbeidet

Artikkel og bilder hentet fra prosjektsiden.
Les mer her