E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier bygger ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny, direkte adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde.

Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet via vår samarbeidspartner BMSkilt AS.

Utbyggingen starter i området Fidjane i Kristiansand og ender ved Døle bru helt øst i Mandal kommune. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

Byggestart var 9. oktober 2018. Strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022.

Totalentreprise med kontraktsverdi 4,7 milliarder kroner eks. mva.

Inneholder: Tre planfrie kryss.
Tunneler: Mjåvannshei 355 meter, Brulihei 913 meter, Volleberg 600 meter, Søgne 4000 meter, Lindeli 550 meter.
Lengre bruer: Bukksteinsvannet 130 meter, Rossevann 170 meter, Monan 400 meter, Trysfjord 534 meter.

Viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveier.

Animasjoner som viser arbeid:

Artikkel og bilder hentet fra Nye Veier sine nettsider.
Les mer her