E18 OPS-prosjekt Grimstad-Kristiansand

Ny E 18 mellom Kristiansand og Grimstad har redusert antall ulykker med 90 prosent og kuttet reisetiden med 15 minutter.

Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet.

NORGES STØRSTE VEIPROSJEKT

E 18 Kristiansand-Grimstad åpnet i august 2009. Den 38 kilometer lange firefelts motorveien, med blant annet 61 broer, 16 tunneler og 11 toplanskryss, er fortsatt Norges største veiprosjekt noensinne.

RASKERE REISETID

E 18 Kristiansand-Grimstad er raskere og rettere enn før. Reisetiden er redusert fra 45 til 30 minutter. Det gir enorme besparelser for næringsliv og samfunnsliv. Veien bidrar til en tettere sammenbundet region og en bedre stamvei mellom Kristiansand og Oslo.

26. august 2009 åpnet Hans Majestet Kong Harald Norges hittil største vegprosjekt.

Samferdseslminister Liv Signe Narvarsete, H.M. Kong Harald og vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Offisiell åpning, fra venstre samferdseslminister Liv Signe Narvarsete, H.M. Kong Harald og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Anders Martinsen)

E18 Grimstad-Kristiansand sto ferdig etter bare tre års byggetid, 38,3 km firefelts motorveg, som korter inn reisetiden mellom de to byene fra 45 til 30 minutter. Og med en innebygd trafikksikkerhet uten sidestykke i landsdelen. ”Veien til fremtiden”, skrev avisen Fædrelandsvennen i forbindelse med åpningen.
Fra øst for Dyreparken til Grimstad er vegen skiltet med fartsgrense 100 km/t.

Gamle E18 er gjennomgående lokal veg nå

Artikkel og bilder hentet fra Agder Ops.
Les mer om prosjektet her Agder Ops