Sikker kjøring og sikre forhold

Hva må vi tenke på?

Når vi er ute og kjører, er det mye som skjer og mange ting å huske på.
En god rutine når en setter seg i bilen er viktig å ha for å unngå ulykker.

Klargjør hodet, omstill deg til at du skal ut å bevege deg i trafikken.
Se på mobilen før du starter bilen!

Andre ting å være oppmerksom på:

 • Hastighet
 • Blindsone / Rygging
 • Vaner
 • Oppmerksomhet
 • Mobiltelefon
 • Vise hensyn
 • Øyekontakt
 • Følge regler
 • Store maskiner
 • Hva som transporteres
 • Høy aktivitet
 • Byggeaktiviteter
 • Veiforhold
 • Værforhold
 • Lys og lys på kjøretøy
 • Sikre områder for gående/veiarbeidere
 • Vann
 • Byggegroper
 • Tilstand på kjøretøy
 • 3. part, turgåere

Mobiltelefon

 • Hansfree i bil ska benyttes (også i kjørtøyene på anleggene)
 • Kjøretøyet skal stå i ro dersom mobiltelefon skal benyttes
 • Gjelder også oppringing av bom, skriving av tekstmeldinger etc.
 • Personer på anlegget som skal prate i mobiltelefonen må finne en sikker plass (unngå å vandre)
 • Viktig med gode vaner