Lover og regler

§ 11. Rygging og vending 1. Den som rygger eller vender har vikeplikt for annen trafikant Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på at fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade. 2.…

Sikker kjøring og sikre forhold

Hva må vi tenke på? Når vi er ute og kjører, er det mye som skjer og mange ting å huske på.En god rutine når en setter seg i bilen er viktig å ha for å unngå ulykker. Klargjør hodet, omstill deg til at du skal ut å bevege deg…

Lærlinger skades og dør på vei til jobb

Hvert år utsettes 150 unge lærlinger for ulykker i trafikken. Mange av hendelsene skjer i forbindelse med jobb. Nå tar bygg- og anleggsbransjen grep, for å forebygge skadene. Fire av ti dødsulykker involverer bilførere som kjører til eller fra jobb, eller er ute på veiene i arbeidstiden. Av disse er…