Lover og regler

§ 11. Rygging og vending

1. Den som rygger eller vender har vikeplikt for annen trafikant

Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på at fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.

2. Rygging og vending er forbudt på motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller ut-kjøringsvei til motorveg og motortrafikkveg.

Foreskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser