Lærlinger skades og dør på vei til jobb

Hvert år utsettes 150 unge lærlinger for ulykker i trafikken. Mange av hendelsene skjer i forbindelse med jobb. Nå tar bygg- og anleggsbransjen grep, for å forebygge skadene.

Fire av ti dødsulykker involverer bilførere som kjører til eller fra jobb, eller er ute på veiene i arbeidstiden. Av disse er hele 25 prosent mellom 19 og 24 år. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Det betyr at rundt 150 lærlinger tilknyttet bygg- og anleggsbransjen vil være innblandet i en trafikkulykke hvert år. Anslagsvis fire av disse vil omkomme i ulykkene, mens 13 vil bli alvorlig skadd.

– Én ulykke er én for mye. Nå må næringslivet bidra aktivt, for å redusere ulykkene og antall trafikkdrepte. Jeg tror et økt fokus på trafikksikkerhet fra arbeidsgiverne vil være et effektivt tiltak, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Tanken er enkel, men målrettet: Gjennom det nettbaserte spillet «Real Life Auto» skal lærlinger fokusere på trafikksikkerhet. Modellen er utviklet av Trygg Trafikk, med støtte fra Gjensidige Forsikring. Alle som gjennomgår «Real Life Auto» får en midlertidig attest i trafikksikkerhet.

– Dette er gratis for lærlingene. Vi ønsker at bygg- og anleggsbransjen skaper en etterspørsel etter programmet og lærlingeattesten. Målet er at alle våre bedrifter tar dette i bruk, sier Sandnes.

NCC først ut
Direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk mener dette viser at bedriftene tar trafikksikkerhet på alvor. Hun gleder seg over at bygg- og anleggsbransjen går foran.

– Nå håper vi andre næringer følger etter, sier Sandberg.

Entreprenørselskapet NCC er først ute med å ta i bruk det nettbaserte spillet. Der må alle lærlinger nå gjennomføre programmet.

– Helse, miljø og sikkerhet er helt sentralt for vår bransje. I NCC har alle stort engasjement og er positive til dette initiativet. Jeg kan anbefale at alle som jobber med lærlinger i sine bedrifter, uansett bransje, raskt implementerer dette kurset, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC.

Enorme kostnader
Ulykkene blant lærlinger koster samfunnet og bedriftene drøyt 370 millioner kroner hvert år. Utgiftene speiler realøkonomiske kostnader og velferdskostnader med utgangspunkt i perioden 2005-2010, og bygger på tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Arbeidet for å redde liv og helse er selvfølgelig det aller viktigste. Samtidig skal vi huske på at ulykker også har store samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Jon Sandnes i EBA.

Artikkel hentet fra bygg.no
Les mer her