Triona

En ledende og pålitelig leverandør av innovative IT-løsninger knyttet til logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet.

Triona kombinerer stor virksomhetskunnskap innen transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenørvirksomhet, transport og skogsindustri, bransjerettede produkter med spisskompetanse innen systemutvikling og systemforvaltning.