Vil du jobbe i et av Norges største fagmiljø innen trafikkavvikling?

Hos Veiskiltkonsulenten setter vi sikkerheten høyt Hos oss planlegger, og sikrer vi Norges fremtidige samferdselsprosjekt. Vi er blant Norges ledene konsulentselskap på dette feltet, og trenger deg med på laget. Din kompetanse. Sammen utformer vi en sikker arbeidsplass. Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Vi samarbeider mye i team,…