• Vi behandler bestillinger i kronologisk rekkefølge, og tilstreber å ferdigstille disse så raskt som mulig. Alle bestillinger blir påbegynt senest innen syv virkedager etter de er mottatt, forutsatt at nødvendig informasjon foreligger.
  • Bestillinger markert som hastesak påbegynnes innen 2 virkedager, det vil da påløpe et hastetillegg, p.t. kr 2150,-
  • Akuttsaker påbegynnes samme dag og sendes fortløpende til behandling hos offentlig myndighet. For akuttsaker faktureres hastetillegg på kr 2150,- pluss medgått tid i tillegg til ordinær pris.
  • Saksbehandlingstiden vil variere avhengig av planens innhold og omfang, da det er mye variasjon kan vi ikke gi estimater på tidsbruk. Saksbehandlingstid hos offentlige myndigheter kommer i tillegg, og er utenfor Veiskiltkonsulenten AS sin kontroll.
  • For mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig at det oppgis tilstrekkelig og korrekt informasjon ved bestilling. Manglende informasjon i bestilling vil forlenge tidsbruken for våre konsulenter. Dersom det er mye mangler i bestilling, vil det påløpe ekstrakostnader ift. medgått tid. Vi anbefaler å benytte vårt bestillingsskjema pr epost eller på våre hjemmesider.
  • Endringer i bestilling kan medføre ekstrakoster dersom dette fører til vesentlig forlengelse i saksbehandlingstiden, og/ eller ferdige planer må revideres eller forkastes. Ferdige planer laget iht. opprinnelig bestilling faktureres fullt ut.
  • Avbestilling av påbegynte oppdrag faktureres etter medgått tid, beregnes per halve time.
  • Betaling skjer normalt iht. faktura pr 14 dager. Faktura utsendes ukentlig, normalt etter at godkjent vedtak er oversendt kunde.