Rekkverk og vegens sideområder

N101 Rekkverk og vegens sideområder

Håndbok N101 inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetning av rekkverk. Håndboka omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overgang mellom disse.  Retningslinjer og forskrifter er harmonisert med felles europeiske standard for testing og godkjenning av rekkverk – NS EN 1317.

Håndbok N101 skal benyttes i alle typer veg- og gateprosjekter, både nyanlegg og ombygninger. Den bør følges ved større utbedringer av eksisterende veg, mens den er kun veiledende ved mindre utbedringer av eksisterende veg.

Som supplement til denne håndboka er det utarbeidet veiledninger som beskriver standard vegrekkverk V160 og brurekkverk V161.