Sted logikk

Registrer deg | Mistet passordet ditt?
  • Hjem
  • Erfaring og Referanser på Norsk og Engelsk

Erfaring og Referanser på Norsk og Engelsk

Veiskiltkonsulenten ble startet opp i 2005 og baserte seg da på å utarbeidelse arbeidsvarslingsplaner for firmaer i Vest-Agder som ble godkjent av  SVV i Vest-Agder.

I 2009 gikk Veiskiltkonsulenten over til et AS og hadde da utviklet seg til å betjene firmaer over hele landet med arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader til Statens vegvesen og kommuner der hovedtyngden av oppdragene var på Sørlandet.

I dag er vi 8 ansatte (ca 5,5 årsverk) på hel og deltidsstillinger og jobber på landsbasis.

Veiskiltkonsulenten AS leverer App løsning for loggbokføring. La stedsansvarlig bruke Appen for plassering av skilt og loggbok blir ført i sanntid med vei, hp, km, dato og klokkeslett, i tillegg egen app med foto som får påstemplet disse data for dokumentasjon.

Veiskiltkonsulenten AS utfører trafikkplanleggingen for entreprenører som har fått tildelt Statens vegvesen sine elektro og funksjonskontrakter. Vi utarbeider generelle årlige skiltplaner og spesielle skiltplaner for tilleggsarbeider.

Veiskiltkonsulenten AS utfører trafikkplanleggingen for asfaltkontrakter med generelle skiltplaner og spesielle skiltplaner.

Veiskiltkonsulenten AS hadde all trafikkplanleggingen for NM i sykling i Grimstad i 2013 landeveisrittet, temporittet og gaterittet i Kristiansand bykjerne. I tillegg har vi hatt trafikkplanleggingen for flere andre store sykkelritt, eks Tour des Fjords 2018.

Veiskiltkonsulenten AS utfører trafikkplanleggingen for fremføring av el, tele og fiber kabler, store og små utbygginger, over hele landet.

Veiskiltkonsulenten AS hadde trafikkplanleggingen for ny motorvei på E 18 mellom Grimstad – Kristiansand. Utfordringene var store rundt Kristiansand med en ÅDT på 25.000 -30.000 og når ny og eksisterende veg skal ligge i samme trasse, Her ble også trafikken ledet om på store omkjøringsruter.

Veiskiltkonsulenten AS hadde / har trafikkplanleggingen på parseller av utbyggingen av fjernvarme i Kristiansand og Tromsø kommune med skiltplaner og vegstengninger.

Veiskiltkonsulenten AS utfører trafikkplanleggingen på parseller av VA jobber i flere fylker rundt om i landet med gravesøknader, skiltplaner og vegstengninger.

Veiskiltkonsulenten AS utarbeider og får godkjent arbeidsvarslingsplaner på motorveier, Europaveier, riksveier, fylkesveger, kommunale veier og private veger over hele landet.

Veiskiltkonsulenten AS utarbeider og får godkjent gravesøknader på Europaveier, riksveier, fylkesveier og kommunale veier for privatpersoner, små og store firmaer og etater.

Veiskiltkonsulenten AS sammen med samarbeidspartnere holder kurs for følgende: arbeidsvarsling, Kurs 1 Stedsansvarlig, kurs 2 Ansvarshavende og Kurs 3 for Manuell dirigering, Varme arbeider og førstehjelp, også dette på landsbasis.

Våre kunder er: Statens vegvesen, Vegvesenets driftskontraktører, Bruvedlikeholds entreprenører, kommuner, kabelfirmaer for el-kabel, tele og fiberkabel, de fleste store maskinentreprenørene, asfaltentreprenører, mindre maskinentreprenører, bygningsfirmaer, rørleggere, blikkenslagere og privatpersoner.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brief Introduction of Veiskiltkonsulenten AS.
Veiskiltkonsulenten AS is an consulting company established in 2005. At the beginning a sole proprietorship providing services to local entrepreneurs. Steadily, we have experienced increased workload and today’s catchment is entire Norway. The majority of our services is related to roadwork plans and application processes associated. Our goal is satisfied customers and therefore we offer a variety of services as/if required.
Today we employ eight consultants in full- or part-time positions, providing services to all of Norway.
Background info: Public roads in Norway is maintained and owned by county or municipality. All work nearby or involving/in roads, planned work or individually, shall be permitted by the owner and a roadwork plan including security risks and security management is mandatory to be approved by respective road owner before the work begins. All work shall follow guidelines provides in books published by Norwegian state (handbooks).
Our service is to perform the necessary application forms for our customers. In addition, we will suggest cooperation with our partners within signs-hire etc. We also provide the required course and exam for everyone who works at or in public roads.
Our clients range within a large range, from the actual owners of the road (county or municipality – national task) to entrepreneurs, cable service providers or electricity plants. To mention a few national customers: Statens vegvesen (on behalf of county), operation contractors for county, contractors carrying out bridge maintenance, municipality’s, suppliers of electricity, telecommunication suppliers, tarmac contractors, plumbers, carpenters and private individuals.
Reference projects worth mention is the project E18 between Grimstad and Kristiansand. Veiskiltkonsulenten AS delivered all traffic planning for the development phase for the new road. This project was under the Public Private Partnership (PPP) model. In brief a company is given full responsibility for a road section for a period of 20-30 years. The company is responsible for financing, design, development, operation and maintenance. The company’s task is to make sure that the road is open and available for public travel and that I conforms to the agreed standard.
Another reference project is Norwegian national cycling championship in 2013 with road race, time trial and road race in downtown Kristiansand. We performed traffic planning for this race as well as several others.
We are an agile business that wants to face tomorrow’s challenges for our customers, and are therefore constantly expanding portfolio of service to provide.