Trafikkskilt

N300 Trafikkskilt Håndbok N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften. Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype. Bestemmelsene skal følges av alle skiltmyndigheter, også kommunene og politiet. Håndbok N300 inneholder…

Rekkverk og vegens sideområder

N101 Rekkverk og vegens sideområder Håndbok N101 inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetning av rekkverk. Håndboka omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overgang mellom disse.  Retningslinjer og forskrifter er harmonisert med felles europeiske standard for testing og godkjenning av rekkverk – NS EN 1317. Håndbok N101 skal benyttes…

Arbeid på og ved Vei

N301 – Arbeid på og ved veg Håndbok N301 supplerer håndbøkene N300, N302 og N303 med spesielle normalbestemmelser for utstyr benyttet i forbindelse med varsling av arbeid på og ved veg. I tillegg inneholder den retningslinjer for bruk av sikringsutstyr og veiledning om planlegging og utførelse av arbeidsvarsling. Boka inneholder…